Idrettshall

Idrettshallen kan leies til enkeltpersoner og grupper. Den kan leies til faste treninger, turneringer, treningssamlinger, bursdager og store kulturelle arrangement.

Leiepris kr 2 000,- pr. døgn, hel hall kr 270,- pr. time, halv hall kr 140,- pr time. Barn/unge tilhørende Rindal kommune, knyttet til organisert aktivitet gjennom lag, foreninger og institusjoner, betaler 50% av ordinær leiesats. 

I hallen er det gode muligheter til å trene fotball, handball, volleyball, basketball, landhockey og badminton. Vi har utstyr som kan disponeres fritt for de som leier hall. En skillevegg gjør det mulig å drive med flere aktiviteter samtidig.

Klatrevegg
I idrettshallen er det klatrevegg med variert vanskelighetsgrad. Klatreveggen er 7 meter høy og 12 meter bred. I tillegg er det ulike overheng. Godt egnet for både voksne og barn. Trollheimen Klivarlag har faste treningstider hvor alle er velkommen til å delta. Klivarlaget har også utstyr til utlån. Klatreveggen kan også leies privat mot at Brattkort vises fram i kiosken.

Kulturelle formål
Hallen egner seg også til større kulturelle arrangement . Stoler, bord og fleksibel scene kan leies. Rindalshuset kan også være behjelpelig med lyd og lys.

Messer
Hallen fungerer fint til ulike messer. Vi har blant annet god erfaring med MC-messe og handverksmesse.

 

Kontakt

Kari Mette Skjølsvold
E-post
Mobil 91 57 92 82

Kart