Kulturvøkku i Rindal

Kulturvøkku 2020 blir gjennomført i perioden 26. juni - 05. juli, og for 33. året på rad inviterer vi til 10 dager med små og store arrangement rundt om i bygda. NB! I forbindelse med Korona-situasjonen er det usikkert hvordan programmet og omfanget av årets Kulturvøkku blir. I utgangspunktet gjennomføres det som planlagt, men en må regne med at enkelte arrangemnt kan bli avlyst eller gjennomført på annen måte enn tiltenkt. Vi er med bakgrunn i dette forsiktig med å legge ut detaljert programinformasjon før vi vet noe mer om hvordan årets utgave av Kulturvøkku vil bli.  Fortløpende vurderinger av programinnhold vil bli gjort utover mai måned. 

Det vil bli jobbet med programmet utover vinteren/våren 2020, og de underarrangører som har planer, innspill og spørsmål til årets programarbeid send e-post til morten.moller@rindal.kommune.no eller ring tlf 95770482  

Program med informasjon om arrangementene vil bli lagt ut når dette er nærmere avklart - trolig i april, men enkelte faste tiltak er allerede på plass og de legges ut fortløpende her. Enkeltarrangement vil etterhvert også bli lagt ut på www.kulturboksen.no 

Kontakt

Morten Møller
Kulturleder
E-post
Mobil 957 70 482