Kulturvøkku i Rindal

Kulturvøkku 2024 blir gjennomført i perioden 28.  juni - 07. juli, og for 37. året på rad inviterer vi til 10 dager med små og store arrangement rundt om i bygda.  

Programmet for 2024 vil som vanlig bygges opp rundt en del tradisjonelle arrangement i regi av lokale lag, foreninger o.a.  

Enkeltarrangement vil bli lagt ut på www.kulturboksen.no 

Kontakt

Morten Møller
kulturleder
E-post
Mobil 95 77 04 82