Kulturvøkku i Rindal

Kulturvøkku 2022 blir gjennomført i perioden 01. - 10. juli, og for 35. året på rad inviterer vi til 10 dager med små og store arrangement rundt om i bygda.  

Programmet for 2022 bygger som vanlig rundt en god del på tradisjonelle arrangement i regi av lokale lag, foreninger o.a.  

Program med informasjon om arrangementene er lagt ut her. Enkeltarrangement er også lagt ut på www.kulturboksen.no 

Kontakt

Morten Møller
Kulturleder
E-post
Mobil 95 77 04 82